מערכת שעות

יש להודיע על אי-הגעה לשיעור בהתראה מראש של 24 שעות לפחות.

איילת, מנהלת המשרד, נמצאת בסטודיו בימים:
ראשון, שני ורביעי בשעות 8:00-12:30
אם אין מענה בטלפון, ניתן לשלוח הודעת ווטסאפ: 054-9265848
אפשר גם להשאיר הודעה במשיבון או לשלוח מייל ל-pazpilates@gmail.com

פילאטיס מזרן

שעות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
7:00-8:00 יוגה פז
9:00 – 7:30
         
8:00-9:00          פילאטיס נגה בשעה 8:30   פז 
9:00-10:00            פז 
10:00-11:00
11:00-12:00
           
אחה"צ            
17:00-18:00     יוגה פז
19:00 – 17:30 
     
18:00-19:00            
19:00-20:00

פילאטיס
נעם מגל

  19:30
ריקוד טרייבל פיוז'ן עם מורן 
פילאטיס מתקדמים
פז
   
20:00-21:00      

פילאטיס פז

   

פילאטיס מכשירים

שעות ראשון שני  שלישי רביעי חמישי שישי
7:00-8:00 נגה גלית פז   רוני זיוה
8:00-9:00 נגה גלית פז רוני רוני זיוה
9:00-10:00 נגה גלית פז רוני רוני זיוה
10:00-11:00 נגה   פז רוני שיעור עדין- רוני  
11:00-12:00

שיעור עדין- רומינה

  רומינה      
 12:00-13:00

רומינה

         
אחה"צ            
16:00-17:00       פז    
17:00-18:00 ענת בלוגובסקי דרור כרמל זיוה פז  נעם מגל  
18:00-19:00 ענת בלוגובסקי דרור כרמל זיוה פז  נעם מגל  
19:00-20:00 דרור כרמל זיוה ענבר סיני  נעם מגל  
20:00-21:00 נעם מגל  דרור כרמל  זיוה  ענבר סיני     

פילאטיס מזרן

 שעות

ראשון 

שני 

שלישי  רביעי חמישישישי 

7:00-8:00

יוגה פז
9:00 – 7:30

 

 

 

  

8:00-9:00

 

 

  פילאטיס נגה בשעה 8:30 פז 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

פז

10:00-11:00

11:00-12:30

 

 

 

 

 

  

 אחה"צ

  

 

 

  

17:00-18:00

  יוגה פז
19:00 – 17:30
   

18:00-19:00

 

 

 

 

 

  

19:00-20:00

פילאטיס נעם מגל

 

19:30
ריקוד טרייבל פיוז'ן עם מור

פילאטיס מתקדמים
פז

  

20:00-21:00

 

 

  

פילאטיס פז

  

פילאטיס מכשירים

 שעות

ראשון 

שני 

שלישי  רביעי חמישישישי 

7:00-8:00

נגה

גלית

פז

 

רוני זיוה

8:00-9:00

נגה

גלית

פז

רונירוני

זיוה

09:00-10:00

נגה

גלית

פז

רונירוני

זיוה

10:00-11:00

נגה

 

פז

רונישיעור עדין- רוני 

 

11:00-12:00

שיעור עדין- רומינה

 

רומינה

 

  

12:00-13:00

רומינה

 

 

 

  

 אחה"צ

 

 

 

 

  

16:00-17:00

 

 

 

פז

  

17:00-18:00

ענת בלוגובסקי

דרור כרמל

 זיוה

פז

נעם מגל 

18:00-19:00

ענת בלוגובסקי

דרור כרמל

 זיוה

פז

נעם מגל 

19:00-20:00

 

דרור כרמל

 זיוה

ענבר סיני

נעם מגל 

20:00-21:00

נעם מגל

דרור כרמל

 זיוה

ענבר סיני  
 
  

לפרטים נוספים והרשמה