מערכת שעות

יש להודיע על אי-הגעה לשיעור בהתראה מראש של 24 שעות לפחות.

איילת, מנהלת המשרד, נמצאת בסטודיו בימים:
ראשון, שני ורביעי בשעות 8:00-12:30
אם אין מענה בטלפון, ניתן לשלוח הודעת ווטסאפ: 054-9265848
אפשר גם להשאיר הודעה במשיבון או לשלוח מייל ל-pazpilates@gmail.com

פילאטיס מזרן

שעותראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
7:00-8:00יוגה פז
9:00 – 7:30
     
8:00-9:00   פילאטיס טליה
בשעה 8:30
  פילאטיס נגה בשעה 8:30  פז 
9:00-10:00      פז 
10:00-11:00
11:00-12:00
      
אחה"צ      
17:00-18:00שאדו יוגה לגברים גדי
18:45 – 17:30
 יוגה פז
19:00 – 17:30 
   
18:00-19:00      
19:00-20:00

פילאטיס טליה

  פילאטיס מתקדמים
פז
  
20:00-21:00   

פילאטיס פז

  

פילאטיס מכשירים

שעותראשוןשני שלישירביעיחמישישישי
7:00-8:00נגהגליתפז נגה זיוה
8:00-9:00נגהגליתפזרונירוניזיוה
9:00-10:00נגהגליתפזרונירוניזיוה
10:00-11:00נגה פזרונישיעור עדין- רוני 
11:00-12:00

שיעור עדין- נגה

 טליה    
אחה"צ      
16:00-17:00   פז  
17:00-18:00ענת בלוגובסקידרור כרמלזיוהפז רוני 
18:00-19:00ענת בלוגובסקידרור כרמלזיוהפז רוני 
19:00-20:00ענת בלוגובסקידרור כרמלזיוהענבר סיני רוני  
20:00-21:00טליה הירשברג דרור כרמל זיוה ענבר סיני   

פילאטיס מזרן

 שעות

ראשון 

שני 

שלישי  רביעי חמישישישי 

7:00-8:00

יוגה פז
9:00 – 7:30

 

 

 

  

8:00-9:00

 

 

פילאטיס טליה
בשעה 8:30 

 

 פילאטיס נגה בשעה 8:30 פז 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

פז

10:00-11:00

11:00-12:30

 

 

 

 

 

  

 אחה"צ

  

 

 

  

17:00-18:00

שאדו יוגה לגברים גדי
18:45 – 17:30
 יוגה פז
19:00 – 17:30
   

18:00-19:00

 

 

 

 

 

  

19:00-20:00

פילאטיס טליה

 

 

פילאטיס מתקדמים
פז

  

20:00-21:00

 

 

  

פילאטיס פז

  

פילאטיס מכשירים

 שעות

ראשון 

שני 

שלישי  רביעי חמישישישי 

7:00-8:00

נגה

גלית

פז

 

 נגה זיוה

8:00-9:00

נגה

גלית

פז

רונירוני

זיוה

09:00-10:00

נגה

גלית

פז

רונירוני

זיוה

10:00-11:00

נגה

 

פז

רונישיעור עדין- רוני 

 

11:00-12:00

שיעור עדין- נגה

 

טליה

 

  

 אחה"צ

 

 

 

 

  

16:00-17:00

 

 

 

פז

  

17:00-18:00

ענת בלוגובסקי

דרור כרמל

 זיוה

פז

רוני 

18:00-19:00

ענת בלוגובסקי

דרור כרמל

 זיוה

פז

רוני 

19:00-20:00

ענת בלוגובסקי

דרור כרמל

 זיוה

ענבר סיני

רוני 

20:00-21:00

טליה הירשברג

דרור כרמל

 זיוה

ענבר סיני  
 
  

לפרטים נוספים והרשמה