fbpx

מערכת שעות

יש להודיע על אי-הגעה לשיעור בהתראה מראש של 24 שעות לפחות.

איילת, מנהלת המשרד, נמצאת בסטודיו בימים א, ב, ה בשעות 8:30-12:30
ומוריה נמצאת ביום ג בשעות 17:00-20:00

אם אין מענה בטלפון, ניתן להשאיר הודעה במשיבון או לשלוח מייל ל-pazpilates@gmail.com
ניתן גם לשלוח הודעת וואצאפ ל-054-9265848

פילאטיס מזרן

 שעות

ראשון 

שני 

שלישי  רביעי חמישישישי 

7:00-8:00

TRX מתקדמים מיטל

 

 יוגה עם
ד"ר עפרה וולטר
7:00

 

   יוגה עם
ד"ר עפרה וולטר
6:30

8:00-9:00

פילאטיס
מיטל

יוגה עם נגה
7:30-9:00

 

  פילאטיס
נגה
פז / ענבר 

09:00-10:00

 

 

 

 

פילאטיס
נגה

פז / ענבר 

10:00-11:00

 

 

 

 

  

 אחה"צ

 

 

 

 

  

17:00-18:00

 

 

 

 

  

18:00-19:00

 

 

 פילאטיס מוריה

 

  

19:00-20:00

פילאטיס הילי

 

טאי צ'י – פיטו

פילאטיס מתקדמים
פז

  

20:00-21:00

   TRX – דרור

פילאטיס פז

  
 

פילאטיס מכשירים

 שעות

ראשון 

שני 

שלישי  רביעי חמישישישי 

7:00-8:00

נגה

ענבר

פז

 

  זיוה

8:00-9:00

 נגה

ענבר

פז

רונירוני

זיוה

09:00-10:00

 נגה

שיעור פרטי  ענבר

פז

רונירוני

זיוה

10:00-11:00

 נגה

ענבר 

פז

רונירוני

 

11:00-12:00

 נגה

 

 

 

  

 אחה"צ

 

 

 

 

  

17:00-18:00

 פז

 

 זיוה

פז

  

18:00-19:00

פז

 שיעור פרטי בת-שבע

 זיוה

פז

הילי 

19:00-20:00

פז

בת-שבע

 זיוה

רוני

הילי 

20:00-21:00

פז

בת-שבע

 זיוה

רוני

הילי  

21:00-22:00

 

 

 

 רוני  
 
  

לפרטים נוספים והרשמה

סגירת תפריט